Hiển thị tất cả 9 kết quả

Hóa Chất Bioline

DNA Loading Buffer 5X

1.100.000

Hóa Chất Bioline

dNTP Set, 100 mM

2.400.000

Hóa Chất Bioline

ISOLATE II Genomic DNA Kit

Liên hệ để báo giá

Hóa Chất Bioline

ISOLATE II Plant DNA Kit

Liên hệ để báo giá

Hóa Chất Bioline

ISOLATE II Plasmid Mini Kit

Liên hệ để báo giá

Hóa Chất Bioline

ISOLATE II RNA Mini Kit

2.400.000

Hóa Chất Bioline

MyTaq DNA Polymerase

1.560.000