Hiển thị 1–12 của 22 kết quả

Hóa Chất Himedia

Baird Parker Agar Base

1.200.000
Liên hệ để báo giá

Hóa Chất Himedia

Chitin (từ vỏ tôm)

Liên hệ để báo giá

Hóa Chất Himedia

Grams stains Kit (Nhuộm Gram)

Liên hệ để báo giá

Hóa Chất Himedia

Hóa Chất Tween 20

Liên hệ để báo giá

Hóa Chất Himedia

Hóa Chất Tween 80

Liên hệ để báo giá

Hóa Chất Himedia

Môi Trường EC Broth

Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá

Hóa Chất Himedia

Môi Trường MacConkey Agar

Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá

Hóa Chất Himedia

Mueller Hinton Agar(MHA)

Liên hệ để báo giá