Hiển thị 1–12 của 114 kết quả

Hóa Chất Sigma Aldrich

(±)-α-Tocopherol HPLC (Vitamin E)

Liên hệ để báo giá

Hóa Chất Sigma Aldrich

2-Aminopurine (2 AP) ≥99%

5.700.000

Hóa Chất Sigma Aldrich

2-Aminoterephthalic acid 99%

Liên hệ để báo giá

Hóa Chất Fisher Acros

Acetic Acid Glacial ( 99.7%, analysis)

Liên hệ để báo giá

Hóa Chất Fisher Acros

Acetone (analytical reagent, 2,5L)

Liên hệ để báo giá

Hóa Chất Fisher Acros

Acetonitrile (HPLC, 4L)

Liên hệ để báo giá

Hóa Chất Biobasic

Albumin, PH 5.1±0.2

2.400.000