2,3,5,4′-Tetrahydroxystilbene 2-O-β-D-glucoside(THSG)

2,3,5,4′-Tetrahydroxystilbene 2-O-β-D-glucoside(THSG)

  1. Code: SML0834
  2. Cas: 82373-94-2
  3. Quy cách: 5MG, 25MG
  4. Molecular weight  C20H22O9=406.38
  5. Tên khác: 2,4-Dihydroxy-6-[(1E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl β-D-Glucopyranoside, EH-201, THSG, Tetrahydroxystilbene glucoside
  6. Độ tinh khiết ≥98% (HPLC)
  7. Dạng bột
  8. Màu trắng tới ngã nâu
  9. Trữ ở -20oC
  10. Hãng Sigma ALdrich