Acetonitrile (HPLC, 4L)

0

Acetonitrile (HPLC, 4L)

  1. Code: A9984
  2. CAS: 75-05-8
  3. Chai 4L ( chai thủy tinh nâu)
  4. Thích hợp: HPLC
  5. Molecular Weight C2H3N =41.05
  6. Tan trong nước
  7. Water: 0.01% max.
  8. Độ nhớt: 0.36 cP ở 20°C
  9. Không màu
  10. Hãng Fisher Scientific

2 in stock