Adenin Hemisulfate 99%

2.200.000

Adenin Hemisulfate 99%

  1. Code: A0908
  2. Cas: 321-30-2
  3. Quy cách: 25G: 2,200,000 VND( có sẵn)
  4. Quy cách: 100G: 6,450,000 VND( có sẵn)
  5. Molecular weight (C5H5N5)2 · H2SO4 = 368.3
  6. Độ tinh khiết: 99%
  7. Trữ nhiệt độ phòng
  8. Hãng Duchefa

2 in stock