Bộ 3 Cây Pipet 20ul 200ul và 1000ul

13.500.000

Bộ 3 cây pipet

  1. Code: 17014415
  2. Range: 2-20ul; 20-200ul và 100-1000ul
  3. Công nghệ đầu tip: Universal-Fit Shaft
  4. Thương hiệu: Rainin Metler Toledo

còn 1 hàng