Bơm Chân Không (Vacuum Pump V-300)

Bơm Chân Không (Vacuum Pump V-300)

 1. Model máy: V-300
 2. Hãng sản xuất: Buchi Labortechnik
 3. Kích thước (W x H x D): 200 x 321 x 291 mm
 4. Nguồn điêṇ: 100-240V, 50/60Hz
 5. Nguồn điện tiêu thụ : 180 W
 6. Công suất hút: 1.8 m3/h
 7. Chân không tối đa: 5 mbar ± 2mbar
 8. Số đâu bơm : 2
 9. Ống kết nối: GL14
 10. Độ ồn: 32 – 52 dBA. (52dBA ứng 100% tai)
 11. Weight: 7.6 kg.
 12. Tiêu chuẩn : CE/CSA/CUS