Boric Acid >99%

900.000

Boric Acid >99%

  1. Code: B0503.1000
  2. Cas: 10043-35-3
  3. Đóng chai 1KG
  4. Molecular weight H3BO3 = 61.8
  5. Độ tinh khiết: >99%
  6. Dạng bột
  7. Bảo quản nhiệt độ phòng
  8. Hãng Duchefa

còn 5 hàng