Cupric Sulphate Pentahydrate(CuSO4.5H2O)

850.000

Cupric Sulphate Pentahydrate(CuSO4.5H2O)

  1. Code: C0508
  2. CAS 7758-99-8
  3. Đóng chai: 250G
  4. Tên khác: cupric sulfate, đồng sunfat
  5. Molecular weight CuSO4.5H2O = 249.7
  6. Độ tinh khiết > 99.5 %
  7. Lưu trữ: nhiệt độ phòng
  8. Tan trong nước
  9. Hãng Duchefa

10 in stock