Ethyl Methanesulfonate(EMS)

2.100.000

Ethyl Methanesulfonate(EMS)

  1. Code: M0880-5G
  2. CAS: 62-50-0
  3. Tên khác: Ethyl mesylate, Methanesulfonic acid ethyl ester
  4. Quy cách: 5G
  5. Dạng lỏng
  6. Hãng Sigma Aldrich

còn 3 hàng