Folin & Ciocalteu’s phenol reagent

2.650.000

Folin & Ciocalteu’s phenol reagent (suitable for determination of total protein by Lowry method, 2 N)

 1. Code: F9252-100ML
 2. Quy cách: 100ML
 3. Dạng lỏng
 4. Nồng độ 2N
 5. Ứng dụng:hematology: suitable
    histology: suitable
 6. pH  <0.5 (20 °C)
 7. Mật độ  1.240 g/cm3 at 20 °C
 8. Thích hợp:  xác đinh tổng protein bởi phương pháp Lowry
 9. Bảo quản: 2-8oC
 10. Hãng Sigma Aldrich

 

2 in stock