Hóa Chất IAA (3-Indoleacetic Acid)

1.200.000

Hóa Chất IAA (3-Indoleacetic Acid)

  1. Code: IB0723
  2. CAS: 87-51-4
  3. Đóng chai: 25G
  4. Tên khác: Indole-3-acetic acid, indolylacetic acid,1H-Indole-3-acetic acid,indoleacetic acid,heteroauxin,IAA
  5. Molecular weight C10H9NO2 = 175,184 g/mol
  6. Lưu trữ ở nhiệt độ phòng
  7. Tan trong ethanol và 1N NaOH
  8. Hãng Biobasic