Hóa Chất Iodoethane

Hóa Chất Iodoethane

 1. Code: I7780
 2. CAS Number 75-03-6
 3. Quy cách: 5G, 100G, 500G
 4. Molecular Weight C2H5I =155.97
 5. Grade: ReagentPlus®
 6. Mật độ bay hơi  5.38 (vs air)
 7. Áp suất bay hơi  100 mmHg ( 18 °C)
 8. Độ tinh khiết 99%
 9. Chứa “đồng” như chất làm ổn định
 10. refractive index  n20/D 1.513 (lit.)
 11. bp  69-73 °C (lit.)
 12. mp  −108 °C (lit.)
 13. Mật độ  1.940 g/mL at 25 °C (lit.)
 14. Hãng Sigma Aldrich