Hormone 6-Benzylaminopurine (6-BAP)

2.000.000

Hormone 6-Benzylaminopurine (6-BAP)

  1. Code: BB0743
  2. CAS: 1214-39-7
  3. Đóng chai: 25G
  4. Độ tinh khiết > 99 %
  5. Tên gọi IUPAC: N-(Phenylmethyl)-7H-purin-6-amine
  6. Tên khác: Benzyl adenine; 6-Benzyladenine; BAP; BA; 6-BAP
  7. Bảo quản ở nhiệt độ phòng, tan trong NaOH
  8. Molecular weight C12H11N5 = 225.3
  9. Hãng Biobasic Canada

còn 10 hàng