Hormone IAA(Indole-3-acetic acid)

700.000

Hormone IAA(Indole-3-acetic acid)

 1. Code: I0901.0005
 2. CAS: 87-51-4
 3. Đóng chai: 5G
 4. Tên gọi IUPAC: 2-(1H-indol-3-yl)acetic acid
 5. Tên khác: Indole-3-acetic acid, indolylacetic acid,1H-Indole-3-acetic acid,indoleacetic acid,heteroauxin,IAA
 6. Molecular weight C10H9NO2 = 175.2
 7. Độ tinh khiết > 99.0 %
 8. Điểm nóng chảy 166 – 169 C.
 9. Trữ ở 2-8 °C
 10. Tan trong ethanol và 1N NaOH
 11. Hãng Duchefa Hà Lan

còn 3 hàng