Hormone IBA (Indole-3 butyric acid)

1.400.000

Hóa Chất IBA (Indole-3 butyric acid)

  1. Code: IB0725
  2. CAS: 133-32-4
  3. Đóng chai: 25G
  4. Tên khác: 1H-Indole-3-butanoic acid, Indole-3-butyric acid, 3-Indolebutyric acid, Indolebutyric acid, IBA
  5. Dạng bột
  6. Bảo quản nhiệt độ phòng
  7. Tan trong NaOH
  8. Hãng Biobasic

còn 5 hàng