IPTG 98.5%

1.000.000

IPTG 98.5%

  1. Code: I1401.0001
  2. CAS number 367-93-1
  3. Quy cách: 1G
  4. Độ tinh khiết: > 98.5 %
  5. Molecular weight C9H18O5S = 238.3
  6. Dạng bột
  7. Water < 1 %
  8. Spec. Opt. Rot. (-) 31 – 33
  9. Bảo quản: -25oC — 15oC
  10. Hãng Duchefa Hà Lan