ISOLATE II Plant DNA Kit

ISOLATE II Plant DNA Kit

  1. Code: BIO-52069
  2. Quy cách: 5- preps
  3. Bảo quản nhiệt độ phòng
  4. Hãng Bioline