Micropipette 10-100uL( SL-100XLS+, Mettler)

5.200.000

Micropipette 10-100uL( SL-100XLS+, Mettler)

  1. Model: SL-100XLS+
  2. Mã hàng: 17014408
  3. Thể tích: 10-100ul
  4. Hãng sản xauats:Rainin- Mettler Toledo
  5. Increment (manual) 0.2 µL
  6. Độ chuẩn xác (Accuracy): ± 10 µL : 3.5 % / 0.35 µL ; 50 µL : 0.8 % / 0.4 µL ; 100 µL : 0.8 % / 0.8 µL
  7. Độ chính xác (Precision): ± 10 µL : 1 % / 0.1 µL ; 50 µL : 0.24 % / 0.12 µL ; 100 µL : 0.15 % / 0.15 µL
  8. Công nghệ đầu tip: Universal-Fit Shaft

1 in stock