Micropipette 100-1000uL (P1000G, Gilson)

Micropipette 100-1000uL (P1000G, Gilson)

  1. Model: P1000G
  2. Range: 100-1000uL
  3. Hãng sản xuất: Gilson Pháp
  4. Chất liệu nhựa PVDF và thép không gỉ
  5. Dạng: pipet đơn kênh