Micropipette 100-1000uL( SL-1000XLS+, Mettler)

5.200.000

Micropipette 100-1000uL( SL-1000XLS+, Mettler Toledo)

  1. Model: SL-1000XLS+
  2. Mã hàng: 17014407
  3. Thể tích: 100-1000ul ( đơn kênh)
  4. Hãng: Rainin của Mettler Toledo
  5. Độ chuẩn xác (accuracy): ± 100 µL : 3 % / 3 µL ; 500 µL : 0.8 % / 4 µL ; 1,000 µL : 0.8 % / 8 µL
  6. Độ chính xác ( precision): ± 100 µL : 0.6 % / 0.6 µL ; 500 µL : 0.2 % / 1 µL ; 1,000 µL : 0.15 % / 1.5 µL
  7. Công nghệ đầu tip: Universal-Fit Shaft

2 in stock