Micropipette 1000µl (01-2110, Biologix Mỹ)

2.400.000

Micropipette 1000µl (01-2110, Biologix Mỹ)

  1. Code: 01-2110
  2. Range: 100 — 1000 ul
  3. Hiệu chỉnh dễ dàng
  4. Hấp tiệt trùng được
  5. Sử dụng được các hãng đầu tip khác
  6. Hãng Biologix Mỹ

Hết hàng