Plate Count Agar(PCA)

0

Plate Count Agar(PCA)

  1. Code: M091-500G
  2. Chai: 500G
  3. Dạng bột
  4. Bảo quản nhiệt độ phòng
  5. Hãng Himedia

còn 2 hàng