Receiving Flask( Bình thu mẫu) 020728

Receiving Flask( Bình thu mẫu) 020728

  1. Code: 020728
  2. Thể tích: 1L
  3. Chất liệu thủy tinh
  4. Xuất xứ: Buchi