Schenk & Hildebrandt Salt Medium

1.650.000

Schenk & Hildebrandt Salt Medium

  1. Code: S0225.0050
  2. Đóng chai: 50L ( Dạng bột)
  3. Dạng bột, pha sẵn tích hợp
  4. Bảo quản nhiệt độ phòng
  5. Tan tốt trong nước
  6. Hãng Duchefa
  7. Tham khảo: Vitamin SH

5 in stock