Streptozocin ≥98% (HPLC)

3.450.000

Streptozocin ≥98% (HPLC)

  1. Code: S0130
  2. Cas: 18883-66-4
  3. Quy cách: 100mg
  4. Tên khác: N-(Methylnitrosocarbamoyl)-α-D-glucosamine, Streptozotocin
  5. Thích hợp: HPLC
  6. Dạng bột
  7. Màu: trắng tới ngã vàng
  8. originator Pfizer
  9. Bảo quản: -20oC
  10. Hãng Sigma Aldrich

2 in stock