Tryptone (Casitose, Certified) CR014

0

Tryptone (Casitose, Certified) CR014

  1. Code: CR014-500G
  2. Cas: 91079-40-2
  3. Quy cách: 500G
  4. Dạng bột
  5. pH 6.3 – 7.3
  6. Tan trong nước
  7. Bảo quản nhiệt độ phòng
  8. Hãng Himedia

còn 5 hàng