Tủ Sấy Memmert (UN55, 53L)

Tủ Sấy Memmert (UN55, 53L)

Model: UN55
Thể tích tủ: 53L
Hãng Memmert Đức
Kích thước trong (WxHxD): 400 x 400 x 330 mm
Kích thước ngoài (WxHxD): 585 x 784 x 514 mm
Số khay cung cấp: 01
Số gờ để khay tối đa: 04.
Khoảng nhiệt độ hoạt động: +50C trên nhiệt độ môi trường đến 3000C
Độ phân giải giá trị cài đặt: 0.10C lên đến 99.90C; 0.50C từ 1000C và cho giá trị hoạt động 0.1°C (LED)
Đối lưu không khí tự nhiên