Tuýp Ly Tâm 1.5ml ( Centrifuge Tube 1.5)

210.000

Tuýp Ly Tâm 1.5ml ( Centrifuge Tube 1.5)

Code: 80-1500
Hộp: 500 cái/ hộp
Chất liệu: nhựa PE
Thể tích tuýp: 1.5ml
Có thể ly tâm ở: -20oC – 121oC
Có nắp bằng
Màu trắng
Hãng Biologix

5 in stock