1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl, Free Radical(DPPH)

0

1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl, Free Radical(DPPH)

  1. Code: D4313
  2. CAS: 1898-66-4
  3. Đóng chai: 1G
  4. Tên khác: DPPH Free Radical
  5. Độ tinh khiết: >97.0%(HPLC)
  6. Bảo quản: 0 -10oC
  7. Molecular weight C18H12N5O6=394.32
  8. Dạng tinh thể màu đen hoặc tía
  9. Hãng TCI Nhật Bản

5 in stock