Peptidoglycan (from Saccharomyces Cerevisiae, 72789)

6.400.000

Peptidoglycan (from Saccharomyces Cerevisiae)

  1. Code: 72789-10MG-F
  2. Đóng chai: 10MG
  3. Tên khác: PGN
  4. Trữ ở -20oC
  5. Hãng Sigma Aldrich

còn 1 hàng