Cyanocobalamin (Vitamin B12)

650.000

Cyanocobalamin (Vitamin B12) >98%

  1. Code: C0726.0100
  2. CAS: 68-19-9
  3. Đóng chai: 100mg
  4. Molecular weight C63H88CoN14O14P = 1355.4
  5. Độ tinh khiết > 98 %
  6. Trữ nhiệt độ phòng
  7. Tan trong nước
  8. Dạng bột, tinh thể màu đỏ đậm
  9. Hãng Duchefa

5 in stock