Hóa chất BAP 6-Benzylaminopurine

650.0006.080.000

BAP 6-Benzylaminopurine

  1. Code: B0904.0005
  2. Cas: 1214-39-7
  3. Quy cách: 5G
  4. Tên gọi khác: Benzyl adenine, 6-Benzyladenine, BAP, BA, 6-BAP
  5. Dạng bột
  6. Bảo quản nhiệt độ phòng
  7. Tan trong NaOH, Ethanol
  8. Hãng Duchefa