Hormone NAA (1-Naphthaleneacetic acid)

2.100.000

Hormone NAA (1-Naphthaleneacetic acid)

  1. Code: NB0729
  2. CAS: 86-87-3
  3. Quy cách: 100G
  4. Tên khác: α-Naphthaleneacetic acid, Naphthylacetic acid, NAA, Napthoxy acetic acid
  5. Dạng bột, tan trong NaOH, Ethanol
  6. Bảo quản nhiệt độ phòng
  7. Hãng Biobasic