Bộ Hút Và Trung Hòa Khí Độc (Scrubber K-415)

Bộ Hút Và Trung Hòa Khí Độc (Scrubber K-415)

Model máy: K-415
Nguồn điện: 230 V ±10 % 50/60 Hz
Hãng Buchi Thụy Sĩ