Đầu Tip Vàng 2-200ul (1000 cái/gói, Biologix)

135.000

Đầu Tip Vàng 2-200ul (1000 cái/gói, Biologix)

  1. Code: 20-0200
  2. Range: 2-200ul
  3. Hộp: 1000 cái
  4. Loại không Rnase, Dnase
  5. Không Endotoxin
  6. Chất liệu nhựa PE
  7. Hãng Biologix Mỹ

5 in stock