Môi trường LB Broth (Luria Bertani)

0

Môi trường LB Broth (Luria Bertani), Miller

  1. Code: GM1245-500G
  2. Quy cách: 500G
  3. Dạng bột
  4. Tan tốt trong nước
  5. Bảo quản nhiệt độ phòng
  6. Hãng Himedia

còn 10 hàng