TAE 50X

0

Đệm TAE 50X

  1. Code: ML017-100ML
  2. Hộp: 100ML
  3. Dùng cho sinh học phân tử
  4. Dạng lỏng, 50X
  5. Hãng Himedia

còn 3 hàng