Chrysophanol (analytical standard)

Chrysophanol (analytical standard)

  1. Code: 01542-25MG
  2. Cas: 481-74-3
  3. Molecular weight C15H10O4 = 254.24
  4. Độ tinh khiết: ≥98.0% (HPLC)
  5. Điểm nóng chảy: 192-196 °C
  6. Trữ ở 2-8oC
  7. Hãng Sigma Aldrich