Dopamine Hydrochloride

Dopamine Hydrochloride

 1. Code: H8502
 2. Cas: 62-31-7
 3. Quy cách: 5G, 10G, 25G, 100G
 4. Molecular weight (HO)2C6H3CH2CH2NH2·HCl =  189.64
 5. Tên gọi khác:  2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethylamine hydrochloride, 3,4-Dihydroxyphenethylamine hydrochloride, 3-Hydroxytyramine hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)-1,2-benzenediol hydrochloride
 6. Điểm nóng chảy:  248-250 °C (lit.)
 7. Độ tan  alcohol: 20 mg/mL
    H2O: soluble
 8. Trữ 2-8oC
 9. Dạng bột
 10. Hãng Sigma ALdrich