Micropipette 10ul (01-2101, Biologix Mỹ)

2.400.000

Micropipette 10ul (01-2101, Biologix Mỹ)

  1. Code: 01-2101
  2. Range: 0.5 — 10 ul
  3. Hiệu chỉnh dễ dàng
  4. Hấp tiệt trùng được
  5. Sử dụng được các hãng đầu tip khác
  6. Hãng Biologix Mỹ

Hết hàng