Ống Falcon 15ml PE Biologix

Ống Falcon 15ml PE Biologix

  1. Code: 10-9815
  2. Thể tích: 15m
  3. Có chia vạch
  4. Nhựa PE
  5. Không có pyrogenic
  6. Hãng Biologix